Halverwege de 11.000 m²

Complete wijk naar hoger niveau
Aan de rand van Rotterdam zijn wij op volle kracht bezig met de renovatie van 6 portiekflats. Inmiddels hebben we 3 flats gerenoveerd, dus is het grote verschil tussen het oude en het nieuwe in de wijk te zien. Ook per portiekflat is de overgang tussen de oude en nieuwe gevel zichtbaar. Zo heeft de flat rondom elk gevelvlak een kader in minerale steenstrips en dient als een subtiele overgang tussen het oude en het nieuwe. Door de investering die Havensteder hiermee doet en de investering van de gemeente in de wijk wordt de complete leefomgeving van de portiekflats naar een hoger niveau gebracht.