Steigerbouw
REFERENTIES

Welschen te Rotterdam

Een toekomstbestendig gebouw met een historische look en een kwaliteitsimpuls voor de wijk.

Referenties Details

Aannemer Slokker
Opdrachtgever Woonstad Rotterdam
Architect Van Schagen Architecten
Systeem StoTherm Classic met Stolit 1,5mm en StoCleyer B gevelstrips
Projectomvang Het totale project bestaat uit 8 flats
Bijzonderheden Kolomstructuur wijkt af van het bestaande casco

Vanuit die integrale visie worden in totaal acht portiekflats in Rotterdam-Overschie getransformeerd. Zo wordt met het buitengevelisolatiesysteem van Sto Isoned, aangebracht door IJsselmonde, een karakteristiek en aantrekkelijk gevelbeeld gecreëerd en tegelijkertijd een hoge isolatiewaarde bereikt. De portiekflats zijn eigendom van woningcorporatie Woonstad Rotterdam. Samen vormen zij het project Welschen 2. In vier fasen worden 320 flatwoningen opgewaardeerd en gemoderniseerd tot 305 energiezuinige, gasloze woningen voor verschillende typen huishoudens. Ook heeft Pameijer een woonvoorziening en is er een buurtpunt gerealiseerd dat functioneert als ontmoetingsplek.

Positieve impuls
Met Welschen 2 krijgen de flats én de buurt een positieve impuls. De bewoners moeten vanwege de ingrijpende verbouwing verhuizen, maar een deel van hen keert
graag weer terug. Woonstad ondersteunt de zoektocht naar een passende woning. Welschen 2 is een mooi voorbeeld van de aandacht die Woonstad besteedt aan haar sociale huurwoningen en aan de sociale verbinding in de wijk. Het project behaalde de tweede plaats van de Rotterdam Architectuurprijs, vlak achter het
nieuwe Depot Boijmans Van Beuningen.

Meer geleding en ornamentiek
Woonstad nam in 2017 het besluit om de flats te renoveren vanwege de slechte technische staat, het lage energielabel en het gedateerde woonproduct. Vanschagen Architecten werd geselecteerd voor het ontwerp. Projectarchitect Arjan Gooijer is hier vanaf het begin bij betrokken. Bij stedelijke vernieuwing is wij het bestaande een opstap en inspiratiebron. Voor de flats van Welschen 2, die in de jaren tachtig waren gerenoveerd met isolatie en staalplaat, betekende dit: terug naar het oorspronkelijke. Mede op basis van oude tekeningen heeft de gevel van de naoorlogse flat weer meer geleding en ornamentiek gekregen. Er is hierbij kozen voor een gevelafwerking met metselwerk. Verder zijn er grote balkons en galerijen aan de flats toe gevoegd. Achter deze gevels bevindt zich een gevarieerd woningaanbod voor een mix van bewoners. Zo zijn er woningen voor kleine huishoudens, woningen voor gezinnen en woningen met een lift.

Buitengevelisolatie en gevelstrips 
Op advies van Vanschagen Architecten worden de flats voorzien van een buitengevelisolatiesysteem van Sto Isoned, met als gevelafwerking minerale gevelstrips. Rond de entrees worden gestucte kaders aangebracht. Buitengevelisolatie biedt de mogelijkheid om een flinke isolatielaag aan te brengen, zonder grote constructieve gevolgen en zonder aan woonruimte in te leveren. En de minerale gevelstrips zorgen voor een geheel nieuw, aantrekkelijk gevelbeeld. Dankzij een gevelsysteem zoals is toegepast op dit project, zitten de bewoners er weer comfortabel bij. In samenspraak met de architect is er gekozen voor het buitengevelisolatiesysteem StoTherm Classic. Dit systeem bestaat uit een lijmlaag, een isolatiepakket, een spanningsverdelende laag en de gevelbekleding. Met behulp van de Sto-Cladding Creator, een online selector met een grote collectie gevelstrips, kwam de keuze tot de juiste materialisatie. Een mix van bruine en roodbruine gevelstrips voor de bovenbouw en overwegend bruine strips voor de plint.

Enorme puzzel
Na een gedegen voorbereiding, waarbij veel aandacht uitging naar de maatvoering en draagkracht van de hoofddraagconstructie, ging na de bouwvak van 2020 de eerste fase van Welschen 2 in uitvoering. Hoofdaannemer Slokker Bouwgroep vestiging Breda betrok IJsselmonde, vaste partner van Sto Isoned, bij het project voor het aanbrengen van het buitengevelisolatiesysteem. De flats zijn gesloopt tot aan het casco. Daarna zijn de trappenhuizen hersteld en zijn de flats voorzien van nieuwe dakbedekking, dekvloeren, binnenpakketten, gasloze installaties en de nieuwe buitenschil. Wij brachten het buitengevelisolatiesysteem direct op het casco aan. Onze grootste uitdaging was om de beoogde geleding in de gevel te krijgen, die ook nog eens afweek van de oorspronkelijke kolomstructuur. Dit deden we door de isolatielaag in verschillende dikten op het casco aan te brengen. Een enorme puzzel die veel voorbereiding vergde.

ÉÉN TEAM 
Ook in de uitvoering had het creëren van het beoogde gevelbeeld de nodige voeten in de aarde. We moesten continu goed kijken waar we wat moesten aanbrengen. Bovendien zaten er allerlei hoeken in het ontwerp, waardoor we veel gevelstrips in lengte moesten aanpassen. In de eerste fase hebben we, mede met het oog op de nog volgende fasen, samen met de aannemer veel aandacht besteed aan een slimme aanpak en efficiënte uitvoeringsvolgorde. Dit heeft in de tweede fase al zijn vruchten afgeworpen. Deze fase is nagenoeg gereed en verloopt zeer soepel. Watniet onopgemerkt bleef, is dat de saamhorigheid onder alle betrokken partijen alsmaar groter wordt, er wordt echt als één team gewerkt. De sfeer is goed en dat zie je terug in de voortgang en het eindresultaat. Met elkaar kunnen we trots zijn op wat we hier realiseren.

Klik op de afbeelding om het artikel
te lezen in het magazine Stedenbouw.
Het complete boek is te lezen: Hyperlink

Gerelateerde Referenties

Jun 3, 2024
Verduurzaming op hoog niveau
Mar 21, 2024
Verduurzaming op hoog niveau
Feb 15, 2024
Onderhoudsvriendelijk met een frisse, sprekende uitstraling
Dec 20, 2023
Typisch aan de 504 woningen tellende ERAflat aan de Schermerhoek in Capelle aan den IJssel zijn de horizontale banden op de kopgevels.
Nov 21, 2023
Betaalbare en complete buitengevelisolatie.
Nov 10, 2023
Seniorenwoninggebouw met 3 verdiepingen.