Steigerbouw
WIE ZIJN WIJ

Werkwijze

Werkwijze

Duidelijke offerte

Onze offertes zijn duidelijk, uitgebreid en gebaseerd op de bestek-aanvraag. Eventuele alternatieven en betere oplossingen (altijd conform de BRL) bespreken we met u. De offerte bieden wij tezamen met een projectgericht verwerkingsadvies aan, zodat u duidelijk weet waar u aan toe bent.

Afspraak = afspraak

Bij een afrondend gesprek maken wij samen met u een opdrachtkaart, welke wij aan u en ons uitvoeringsteam bevestigen. Hierdoor zijn alle partijen op de hoogte wat de uitgangspunten zijn. Na iedere opdracht maken wij een overzichtelijk project-gebonden detailboek.

Goede voorbereiding

De verantwoordelijk projectleider heeft vooraf contact met het uitvoeringsteam op de bouwplaats om de opdracht zorgvuldig door te spreken. Bij de start van onze werkzaamheden zal er een voorinspectie plaatsvinden door de onafhankelijke instantie SKG-IKOB. Zij controleren of de voorbereidingen voldoende zijn getroffen om met de werkzaamheden van start te gaan. Tijdens het gehele bouwproces is de projectleider verantwoordelijk voor de voortgang; SKG-IKOB blijft tussentijds inspecties uitvoeren om ons KOMO procescertificaat te controleren. Als het project gereed is wordt er een eindinspectie uitgevoerd.
Dit is de basis voor afgifte van het certificaat van de 10-jarig verzekerde-garantie.

 

Altijd gecontroleerd

Onze medewerkers vullen dagelijks hun dagrapporten in. Deze worden wekelijks gecontroleerd, zodat wij onze termijnstaten kunnen indienen. Op deze manier is er altijd een actueel overzicht van de verrichte werkzaamheden.