Steigerbouw
WAT DOEN WIJ

Werkwijze

Werkwijze

Voorlopig ontwerp

Kiest u voor StoPanel dan kiest u ook voor de kwaliteit die IJsselmonde u kan leveren. Daarom houden we het ontwerp eerst kritisch tegen het licht. Komt een lead binnen vult de werkvoorbereiding het haalbaarheidsformulier in om te bepalen of het project geschikt is voor onze geprefabriceerde gevelelementen. U ontvangt een globale inschatting van de prijs.

Voorlopig ontwerp Revit level LOD 100

In de eerste fase wordt in Sketch-up het gevelaanzicht uitgewerkt met twee afwerkingen. Gevelaanzichten worden opgedeeld in prefab-elementen, inclusief de gewenste afwerkingen. En bij bijzondere details checkt de constructeur de mogelijkheden.

Fase 1 wordt afgerond tijdens een gesprek met u over het gewenste resultaat en het beschikbare budget.

Definitief ontwerp

In fase 2 wordt de stap naar het definitief ontwerp (DO) gezet. Tekeningen worden ingelezen en omgezet naar Revit (level LOD 200). Per element worden details uitgewerkt. En er vindt overleg plaats met de constructeur en leveranciers over opties en besparingen.

Het technisch ontwerp (Revit level LOD 300)  wordt getoetst aan de vergunningen, waarna nog een extra controle door de constructeur plaatsvindt.

Met het uitvoeringsontwerp (Revit level LOD 350) wordt fase 2 afgesloten. Tekeningen en details worden nogmaals door u en ons gecontroleerd en we maken afspraken over de productie en plaatsing.

Hierna starten we met de werkvoorbereiding en zijn wijzigingen in het ontwerp niet meer mogelijk.

Werk-voorbereiding

In fase 3 van het proces ontzien we klanten zoveel mogelijk. Maar wordt u natuurlijk wel op de hoogte gehouden over de routing en leverdata. 

Fabricage element

In Fase 4 de fabricagefase van het bouwproces wordt de meerwaarde van prefab letterlijk zichtbaar. Alles wat op de tekentafels is uitgedacht, wordt nu realiteit. Als klant bent u tijdens de fabricage van  harte welkom om een keer te komen kijken. U ziet dan met eigen ogen met hoeveel zorg en vakmanschap de gevelelementen worden gefabriceerd.

Bij iedere stap in het proces voeren we controles uit, volgens het LEAN-principe. We maken foto’s voor het dossier en er gaat geen element op transport zonder kwaliteitscontrole en nummering. De elementen worden vervolgens op bouwvolgorde gestapeld en binnen twee weken op de locatie gemonteerd.

Montage element

Bij Fase 5 wordt er op de bouwplaats de gevels efficiënt geplaatst. Dat doen we steigerloos, met een bouwkraan. Om de veiligheid te garanderen wordt de bouwplaats voor de plaatsing nogmaals gecontroleerd, waarna de kraanmachinist aan de slag gaat en een voor een de elementen vanaf de vrachtwagen in het gebouw hijst.

Oplevering

Zijn de elementen geplaatst dan volgt een laatste controle en worden de kozijnen en deuren afgesteld. Dan maken we het dossier compleet met revisie LOD 500 tekeningen voor AS Build. We ronden Home DNA af voor de Wet kwaliteitsborging (Wkb) en u ontvangt de rapporten SKG voor onze garantie.